KOMPEL, s.r.o., Brno, Česká republika

  Důležitá informace

  Počátkem roku 2016 dojde k útlumu činnosti naší firmy, který se projeví zejména omezením přijímání nových zakázek. Důvodem tohoto kroku je nastávající důchod nás majitelů a jednatelů firmy.

  Běžící zakázky budou v plné míře dokončeny a také veškeré obchodní a finanční závazky firmy budou i nadále plněny, včetně závazků z poskytnutých záruk. Budeme také našim stávajícím zákazníkům i nadále k dispozici k radám a konzultacím, a to na dosavadních kontaktech.

  Na naši dosavadní činnost navážou naši současní spolupracovníci, pánové Ing. Igor Čech (igor.cech@cz.abb.com, +420 735 159 004) a Ing. Rostislav Martinák (rostislav.martinak@cz.abb.com, +420 736 765 825). Tito pracovníci se stanou zaměstnanci firmy ABB, jednotky Power Generation PAPG, Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno, kde budou poskytovat služby a dodávky v podobném rozsahu jako doposud firma KOMPEL, přičemž při této činnosti budou navíc moci čerpat ze spolupráce s dalšími útvary této světové firmy. Pracovníkům ABB budeme minimálně po dobu jednoho roku poskytovat rady a konzultace v našem oboru, aby navázali na naše dlouholeté odborné zkušenosti. Jejich kontaktní mobilní telefonní čísla zůstávají stejná jako doposud. Dále připojujeme kontakt v obchodní rovině ABB na pana Evžena Malého, vedoucího servisní jednotky Power Generation PAPG – tel. +420 731 552 547, e-mail: evzen.maly@cz.abb.com.

  Naše firma funguje ve svém odborném zaměření téměř 25 let a je nám samozřejmě líto, že zvolna končíme. S Vámi, našimi obchodními a technickými partnery, jsme však zažili mnoho pěkných chvil, za které jsme Vám vděčni a děkujeme za ně.

  Přejeme Vám do dalších let mnoho úspěchů.   
  Jednatelé KOMPEL, s.r.o.

   

 • Provozuje Vaše firma síť napájející nelineární spotřebiče – usměrňovače a frekvenční měniče pohonů, trakční usměrňovače, elektrolýzy, obloukové a indukční pece, středofrekvenční ohřevy?
 • Jste výrobci nebo dodavateli takových zařízení nebo podobné zařízení hodláte připojit na síť?
 • Máte problémy s rušením Vašeho vnitřního rozvodu nebo rušíte napájecí síť? Hrozí Vám sankce dodavatele elektrické energie nebo dokonce odpojení odběru?
 • Není funkce Vašeho kompenzačního zařízení uspokojivá nebo vyhovující kompenzaci vůbec nemáte a platíte proto přirážky k ceně elektrické energie nebo pokuty?
 • Platíte rozvodným podnikům za nevyžádanou dodávkou jalové energie do sítě?
 • Potřebujete nahradit Váš nevyhovující rotační kompenzátor?

Jestliže si na některou z otázek odpovíte kladně, je tu pro Vás firma KOMPEL.


Řešit speciální problémy se specializvanou firmou se vyplácí.


S námi si pořídíte takovou kompenzaci, jakou skutečně potřebujete.

Naše realizace

Rychlý kontakt

Ke stažení

KOMPEL, s. r. o.
Kšírova 299/181
619 00 Brno - Horní Heršpice
Česká republika

telefon: +420 543 251 023
telefon: +420 543 251 024
fax:        +420 543 250 353