Analýzy sítě

Analýzy sítě vychází z výsledku měření na stávajícím zařízení již připojeném v síti nebo z projektu nasazení nového zařízení. Jejich cílem je zhodnotit stav z hlediska kompenzace účiníku, problémů rezonance a rušení harmonickými a splnění požadavků energetiky na úroveň rušení ve společném napájecím bodě. Analýza umožní zvolit optimální řešení kompenzace případně navrhnout potřebné úpravy a rekonstrukce stávajících kompenzačních zařízení nebo stanovit optimální způsob provozování sítě odběratele.