Provozní měření

Provozní měření v podmínkách Vaší podnikové sítě nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí zahrnující harmonické napětí i proudu, symetrii a kolísání napětí, toky výkonů, účiník základní harmonické i činitel výkonu, elektrickou práci činnou i jalovou, přechodné jevy. Tato měření je možno orientovat na odhalení zdrojů rušení v síti, diagnostiku stávajícího kompenzačního zařízení, získání podkladů pro optimální návrh systému kompenzace, nebo také na optimalizaci tarifních podmínek a řízení odběru. Pro měření jsou užívány speciální síťové analyzátory vysoké technické úrovně. Výsledky měření jsou zpracovány speciálním programovým vybavením do názorných grafů a sestaveny do zprávy z měření, která je orientována na praktické důsledky plynoucí z měření pro zákazníka a nechybí v ní ani jednoduše a přehledně formulovaný závěr.