Kompenzace NN a VN

Je všeobecně známo, že většina kompenzačního výkonu individuálních, skupinových a centrálních kompenzačních zařízení je provozována na napěťové hladině nízkého napětí, zpravidla 400 V, výjimečně také 500 V nebo 660 V. Jet o správné, neboť je účelné kompenzovat jalový výkon blízko místa jeho spotřeby. Také naše firma realizovala mnoho dodávek pro tato napětí. Pro sítě nízkého napětí můžeme pro skupinové a centrální kompenzace nabídnout:

Klasické (nehrazené) kompenzační rozváděče
Hrazené kompenzační rozváděče
Bezkontaktně spínaná kompenzační zařízení

Ve speciálních případech není při připojení odběru nebo výrobny elektřiny zapotřebí kompenzace pomocí kondenzátorů, ale naopak je odběr či výroba "překompenzována", vykazuje tedy nevyžádanou dodávku jalového výkonu do sítě. Je to většinou u zařízení, ve kterých se vyskytují v měřené části kabely vn nezanedbatelné délky. Tento případ jde řešit pomocí

dekompenzačních (tlumivkových) rozváděčů

Naše firma reagovala na zájem zákazníků o kompenzační zařízení pro sítě vysokého napětí a vytvořila několik nových technických řešení kompenzačních zařízení i pro tuto napěťovou hladinu.

Automatické kompenzátory jalového výkonu ve vnitřním provedení
Automatické kompenzátory jalového výkonu ve venkovním provedení
Automatické hrazené a filtrační kompenzátory jalového výkonu
Kompenzační filtry
Individuální kompenzace