Bezkontaktně spínané

Bezkontaktně spínané kompenzační zařízení je vhodné pro aplikace, kde je potřeba rychlá změna kompenzačního výkonu (svářečky, speciální pohony a pod.). Zpravidla se používá kompenzačních stupňů v hrazeném provedení, tyto stupně však nejsou spínány stykačem, ale bezkontaktním spínačem. Je možno taky kombinovat stupně bezkontaktně spínané se stupni stykačovými.
Provedení se zcela řídí požadavky dané aplikace. Pro řízení se používá buď speciálního rychlého regulátoru (např. NOVAR 1312), nebo se signál odvodí přímo od kompenzovaného zařízení. Příklad řešení bezkontaktně spínané kompenzace je na obrázku.