Dekompenzační (tlumivkové)

Sestávají ze stupňů tvořených tlumivkami, případně z kombinace tlumivkových a kondenzátorových stupňů. Jejich výkon může být řízen regulátorem účiníku podobně jak u rozváděčů kompenzačních, nebo může být pevný případně řízený jiným zvláštním způsobem.
Výkon takových rozváděčů se může pohybovat od několika kvar až do několika stovek kvar. Jejich provedení může být vnitřní i venkovní. V současné době je aktuální použití těchto rozváděčů pro fotovoltaické elektrárny, jehož příklad je na obrázcích.