Hrazené a filtrační

Automatické hrazené a filtrační kompenzátory jalového výkonu ve vnitřním provedení jsou vhodné pro centrální a skupinovou kompenzaci v sítích vysokého napětí, které jsou podstatněji ovlivněny harmonickými generovanými nelineárními spotřebiči, jako jsou frekvenční měniče, řízené a neřízené usměrňovače apod. Kompenzační zařízení sestává rovněž z jednotlivých stupňů spínaných vakuovými stykači. Stupeň však není tvořen pouze kondenzátory, ale těmto kondenzátorům je předřazena filtrační tlumivka. Indukčnost tlumivky je volena tak, aby rezonanční kmitočet sériové rezonance mezi kondenzátory a tlumivkou ležel v optimální oblasti, což umožňuje dosáhnout kompromisu mezi chráněním stupně proti nežádoucím rezonancím a sací schopností stupně jako filtru 5. harmonické. Rezonanční kmitočet je možno volit například 240, 206 nebo 189 Hz. (zatlumení 4,3; 6; 7 %)
Pro kompenzátory používáme kvalitní kondenzátory s ekologicky nezávadným dielektrikem, vestavěnými vybíjecími odpory a s tlakovým pojistným kontaktem. Kondenzátory jsou pro daný účel dimenzovány dostatečně proudově i napěťově. Filtrační tlumivky jsou železové a vyznačují se vysokou proudovou přetížitelností při zachování dostatečné linearity. Mají vestavěné teplotní čidlo. Dále jsou ve stupních zapojeny vakuové stykače, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností. Jednotlivé stupně jsou před zkratem chráněny speciálními pojistkami, které mají vysokou odolnost při častém spínání. Rozváděč je opatřen mikroprocesorovou poruchovou signalizací. Celé zařízení je řízeno spolehlivým mikroprocesorovým regulátorem vhodným pro aplikace vn, jehož regulační vstupy lze připojit buď na přívod 6 nebo 10 kV, ale i na přívod nadřazené sítě 22, 35 nebo 110 kV a kompenzovat tak odběr jako celek.
Alternativně lze rovněž zařízení dodat s rychlovybíjením stupňů, čímž se podstatně zlepší dynamické vlastnosti zařízení. Zejména v tomto provedení je vhodná jako náhrada provozně nevýhodných rotačních kompenzátorů v těch aplikacích, kde jsou v síti zapojeny rušivé spotřebiče. Celá řada těchto zařízení byla dodána jako náhrada rotačních kompenzátorů v provozně náročném prostředí velkostrojů pro povrchovou těžbu uhlí řady KU 800.
Jednotlivé filtrační stupně se dodávají s kompenzačním výkonem přibližně 120, 240, 480, 960 a 1820 kvar a mohou se sestavit do filtračně - kompenzačního zařízení o výkonu až do 10 Mvar.
Kompenzační rozváděč se dodává v klasickém skříňovém provedení v krytí až IP 54, jeho hloubka je 1000 nebo 1100 mm, výška 2250 mm a šířka se řídí počtem a velikostí výkonu stupňů. Jištění celého rozváděče se většinou realizuje v hlavní rozvodně vypínačem, kompenzační zařízení však lze vybavit také vypínačem vlastním. Přívod lze provést kabelem zespodu nebo shora, případně přípojnicemi.