Klasické nehrazené

Klasické (nehrazené) kompenzační rozváděče o výkonu desítek kvar až tisíc kvar jsou vhodné tam, kde je míra ovlivnění sítě nelineárními spotřebiči jakožto zdroji harmonických nízká a ani v blízké budoucnosti se nepředpokládá její podstatné zvýšení.
Provedení: Nástěnné pro menší výkony do 100 kvar, venkovní na stožáry, klasické vnitřní s přívodem kabelem zespodu nebo shora případně pasnicemi, bez jištění (vývod vypínán a jištěn v hlavním rozváděči) nebo jištěn v rozváděči pojistkovým odpínačem nebo jističem. Jednotlivé stupně jsou jištěny před zkratem pojistkovými odpínači. Použity jsou speciální stykače pro kompenzační rozváděče v provedení s odporovým spínáním firmy Benedict, kondenzátory Vishay nebo ZEZ-SILKO v suchém provedení, regulátor mikroprocesorový např.KMB Novar 1106, 1114, 1206, 1214, případně pro menší výkony Novar 5.