Kompenzační filtry

Kompenzační filtry se používají tam, kde pro extrémně vysokou míru ovlivnění sítě harmonickými není dostačující použití hrazeného kompenzačního zařízení. Tyto filtry používají vzduchových tlumivek a jsou laděny zpravidla na kmitočty 5., 7., 11. nebo 13. harmonické. Parametry a provedení filtrů zcela závisí na konkrétní aplikaci. Příklad ukazuje kondenzátory filtru 3. harmonické 22 kV a příslušný rozváděč ovládání.