Vnitřní provedení

Automatické kompenzátory jalového výkonu ve vnitřním provedení jsou vhodné pro centrální a skupinovou kompenzaci v sítích, které jsou jen málo ovlivněny harmonickými. Kompenzační zařízení sestává z jednotlivých stupňů vhodně voleného výkonu, jejichž kondenzátory jsou spínány vakuovými stykači. Používáme kvalitní kondenzátory s ekologicky nezávadným impregnantem, vnitřními pojistkami svitků, vestavěnými vybíjecími odpory a s tlakovým pojistným kontaktem. Jako spínače stupňů slouží vakuové stykače, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností. Přechodné jevy při spínání jsou omezeny speciálními reaktory. Jednotlivé stupně jsou před zkratem chráněny tavnými pojistkami, které mají vysokou odolnost při častém spínání. Celý kompenzátor je řízen spolehlivým mikroprocesorovým regulátorem vhodným pro aplikace vn, jehož regulační vstupy lze připojit buď na přívod 6 nebo 10 kV, ale i na přívod nadřazené sítě 22, 35 nebo 110 kV a kompenzovat tak odběr jako celek. Činnost kompenzace lze vzdáleně sledovat a měnit nastavení regulace prostřednictvím sběrnice RS485.
Alternativně lze kompenzaci dodat s rychlovybíjením stupňů, čímž se podstatně zlepší dynamické vlastnosti zařízení. Zejména v tomto provedení je vhodný jako náhrada provozně nevýhodných rotačních kompenzátorů. 
Jednotlivé stupně mohou mít kompenzační výkon v určené řadě, např. 100, 200, 400, 800 , 1600 kvar, a je možno je sestavit do kompenzačního zařízení o výkonu až do cca 13 Mvar.


Kompenzační rozváděč se dodává v klasickém skříňovém provedení v krytí IP 20 až IP 40, jeho hloubka je 1000 nebo 1100 mm, výška 2100 až 2300 mm a šířka se řídí počtem polí - na každý stupeň je zapotřebí jedno pole šířky 800 nebo 1000 mm. Spínání a jištění celého rozváděče se většinou realizuje v hlavní rozvodně příslušným vypínačem ve vývodovém poli kompenzace, kompenzační zařízení však lze vybavit také vstupním vypínačem vlastním. Přívod do rozváděče lze provést kabelem zespodu nebo shora, případně přípojnicemi. Obrázek představuje výrobu velké kompenzace 10 kV. Tento typ kompenzace je možno realizovat také ve speciálním provedení, například určeném pro hlubinné doly.