Co nabízíme

Kompenzační zařízení nízkého napětí
• standardní kompenzační rozváděče všech provedení a výkonů
• chráněné kompenzační rozváděče vhodné tam, kde je míra ovlivnění sítě nelineárními spotřebiči velká nebo se v blízké budoucnosti předpokládá její podstatné zvýšení
• bezkontaktně spínaná kompenzační zařízení v chráněném i nechráněném provedení, vhodná pro aplikace, kde je potřeba rychlá změna kompenzačního výkonu.

Kompenzační zařízení vysokého napětí
Naše firma reagovala na zájem zákazníků o kompenzační zařízení pro sítě 6 kV a 10 kV a vytvořila několik nových technických řešení kompenzací pro tuto napěťovou hladinu. Jde o
• automatické stupňovité kompenzátory jalového výkonu ve vnitřním i venkovním provedení, které jsou vhodné pro centrální a skupinovou kompenzaci v sítích jen málo ovlivněných harmonickými
• automatické stupňovité kompenzátory ve chráněném nebo filtračním provedení pro centrální a skupinovou kompenzaci sítí s větší mírou ovlivnění harmonickými.
• automatické stupňovité kompenzátory s rychlovybíjením pro sítě se zvýšenými nároky na rychlost změn jalového výkonu
Tato zařízení jsou obzvláště vhodná jako náhrada dožívajících rotačních kompenzátorů. Mají více než o řád nižší provozní ztráty a minimální nároky na obsluhu a údržbu
• individuální kompenzace všech provedení

Inženýrská činnost, měření a analýzy
Pomocí vyspělé měřicí a výpočetní techniky a s využitím našich dlouholetých zkušeností v oboru můžeme analyzovat poměry ve Vaší podnikové i veřejné napájecí síti, posoudit stav Vašeho současného systému kompenzace účiníku a navrhnout Vám optimální řešení do budoucna.

Obchodní činnost
Dlouhodobě, v nejvyšší kvalitě a s odbornou radou dodáváme:
- kompenzační kondenzátory pro nízké i vysoké napětí
- stykače pro kompenzační zařízení
- regulátory jalového výkonu