Slovník pojmů

Účiník

Poměr činného a zdánlivého výkonu - je měřítkem efektivity přenosu elektřiny.

Kompenzace účiníku

Zlepšování hodnoty účiníku kompenzačním zařízením

Harmonické napětí a proudu

Složky napětí a proudu o kmitočtu, který je násobkem kmitočtu základního

Filtrace harmonických

Snižování úrovně harmonických pomocí filtračních obvodů

VN – vysoké napětí

Napětí rozvodných soustav v rozmezí 1000 až 35 000 V

NN – nízké napětí

Napětí rozvodných soustav do 1000 V

Klasické kompenzační zařízení

Nejběžnější kompenzační zařízení sestávající zpravidla ze stykačově spínaných kondenzátorových stupňů

Bezkontaktní kompenzační zařízení

Kompenzační zařízení u kterého je pro spínaní jednotlivých stupňů použito bezkontaktního (tyristorového) spínače

Hrazené kompenzační zařízení

Kompenzační zařízení opatřené ochrannými tlumivkami pro zamezení škodlivých rezonancí

Filtrační kompenzační zařízení

Kompenzační zařízení, které má za úkol vedle kompenzace účiníku také filtrovat harmonické

Kompenzační filtr

Kompenzační obvod, který zároveň filtruje naladěnou harmonickou

Individuální kompenzace

Kompenzační zařízení určené pro kompenzaci účiníku jednoho spotřebiče

Skupinová kompenzace

Kompenzační zařízení určené pro kompenzaci účiníku skupiny spotřebičů

Centrální kompenzace

Kompenzační zařízení určené pro kompenzaci účiníku celého odběrného místa

Odporové spínání

Použití speciálních stykačů omezujících přechodné jevy při spínání

Vakuový stykač

Stykač pro vn používající ke spínání kontakty ve vakuových komorách